Koronawirus – zasady bezpieczeństwa

W związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym przez pandemię COVID-19 przypominamy zasady bezpieczeństwa i zalecenia Ministerstwa Zdrowia.

Ostatnia aktualizacja: 15.05.2021

W przestrzeni publicznej obowiązuje obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości od innych osób.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

  • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
  • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
  • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

W transporcie zbiorowym aktualny pozostaje obowiązek zasłaniania ust i nosa. Dozwolone są jedynie jednorazowe lub wielorazowe maseczki ochronne.

Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

  • całościowe zaburzenia rozwoju,
  • zaburzenia psychiczne,
  • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
  • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

Zniesiony został obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach otwartych. Oznacza to, że nie trzeba zakładać maseczki ochronnej na przykład w czasie oczekiwania na autobus na przystanku.

Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.

W całym kraju środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

  • 100% liczby miejsc siedzących, albo
  • 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych. My również to robimy.

Podróże autobusami Sebastian Słomiński BUS są bezpieczne. Nasi kierowcy zasłaniają usta i nos. Pojazdy są regularnie czyszczone – a dodatkowo zamontowane zostały pojemniki z płynem do dezynfekcji.

Ponadto informujemy, że wszystkie bieżące informacje dotyczące aktualnych zaleceń i ograniczeń dostępne są w rządowym serwisie internetowym gov.pl/koronawirus.

Categories: